ZASADY OCHRONY Prywatności

 Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. jest świadome faktu, że w czasie korzystania z serwisu www.reaktor.pwn.pl (dalej „Serwis”) ochrona sfery prywatnej jest dla Państwa niezwykle istotna. Dążąc nieustannie do zapewniania jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy Państwu zagwarantować, że chronimy Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”).

Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności opisują zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookie lub innych podobnych technologii.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-015-22-35, kapitał zakładowy/ kapitał wpłacony 4.250.606,00 zł (dalej „My”, „Administrator” albo „Spółka”).

 

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

 

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych lub skorzystania ze swoich praw opisanych w pkt 7 poniżej, prosimy o kontakt na adres email reaktor@pwn.pl albo pod adres naszej siedziby wskazany powyżej z dopiskiem „IOD”.

 

 1. Czy w Spółce powołano Inspektora Ochrony Danych?

 

W Spółce powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, pisząc na adres iod@pwn.pl lub listownie pod adres naszej siedziby z dopiskiem „IOD”.

 

 1. Jakie dane zbieramy w związku z korzystaniem z Serwisu?

 

W związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu zbieramy następujące dane:

 1. Dane podane w życiorysie, jeżeli wysłali Państwo do nas swój życiorys w rekrutacji na trenera;
 2. Dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jeżeli pozostawili Państwo nam te dane, żebyśmy mogli się z Państwem skontaktować w celu zapisania na kurs lub wypełniając test predyspozycji;
 3. Informacje o aktywności w Serwisie, w tym IP urządzenia, z którego łączy się użytkownik, informacje statystyczne o przeglądanych stronach oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.

 

System informatyczny, z którego korzysta Serwis, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z Serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu wejścia na REAKTOR.PWN.PL i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji REAKTOR.PWN.PL w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa we wcześniejszym akapicie i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Więcej na temat zbierania przez nas plików cookies znajdą Państwo w pkt 10 poniżej.

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

 

 1. Przetwarzamy Państwa dane podane w przesłanym nam życiorysie w celu zaproponowania Państwu współpracy w charakterze trenera w Serwisie, co stanowi podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie podmiotu danych (art. 6 ust. 1 b) RODO).
 2. Przetwarzamy Państwa dane kontaktowe w celu:
  a) Skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na pytanie, jeżeli pozostawili Państwo swoje dane w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem chatu,
  b) Zapisania Państwa na kurs lub lekcję próbną, jeżeli wyrazili Państwo chęć uczestnictwa w kursie lub lekcji próbnej;
  c) Archiwizacji zapytań;
  d) Marketingu własnych towarów i usług Spółki (w formie papierowej), co stanowi uzasadniony interes prawny Spółki (art. 6 ust. 1 f) RODO).
  1. Państwa dane dotyczące aktywności w Serwisie będą przetwarzane w następujących celach:

a) Monitorowania Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników w Serwisie;

b) Zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania i eliminowania nadużyć;

c) Prowadzenia badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert oraz udoskonalenia naszych usług;

co stanowi uzasadniony interes prawny Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  1. Pod warunkiem wyrażenia dobrowolnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

a) marketingu własnego polegającego na profilowaniu, w szczególności prezentowania reklamy behawioralnej, wyświetlania użytkownikom treści marketingowych w Serwisie lub kierowania do oznaczonych użytkowników powiadomień o interesujących ofertach. W wyniku profilowania nie są podejmowanie w sposób zautomatyzowany istotne decyzje dotyczące użytkownika;

b) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, a dotyczących towarów lub usług Spółki lub innych podmiotów;

c) udziału w przyszłych rekrutacjach na stanowisko programisty w Spółce lub rekrutacjach prowadzonych przez agencje rekrutacyjne lub potencjalnych pracodawców w zakresie naboru na stanowisko programisty (w zależności od treści wyrażonej zgody);

d) promocji przedsięwzięcia Reaktor i kursu, w którym biorą Państwo udział, w formie publikacji na portalach społecznościowych na profilach dedykowanych Spółce lub przedsięwzięciu Reaktor.

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak przesłanie Państwa życiorysu jest niezbędne, jeżeli chcą Państwo z nami współpracować jako trenerzy.

 

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak bez tych danych nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem i odpowiedzieć na zadane pytanie.

 

Przetwarzanie danych w celu monitorowania Państwa aktywności, zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia badań i analiz jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezbieranie danych w tych celach może uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.

 

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych pozostawionych przez Państwa w ramach korzystania z Serwisu, w tym zapisywanych w plikach cookies, Państwa dane nie będą przetwarzane w tym celu.

 

 1. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw należy się kontaktować z nami na adres podany w pkt 2 powyżej.

Mogą Państwo także wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?


Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówienia, dostawcom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, integratorom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 

Dane osobowe przetwarzane w celu nawiązania kontaktu zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie.

 

Dane osobowe przetwarzane w związku z przesłanym życiorysem będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji na trenera.

 

Przetwarzanie danych w celu monitorowania Państwa aktywności, zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia badań i analiz będzie odbywać się do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia przez Państwa korzystania z Serwisu.

 

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Spółki – do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

 

Mogą Państwo także dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Więcej informacji na temat opcji dostępnych w poszczególnych przeglądarkach znajduje się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookie będzie skutkować usunięciem ustawień Serwisu.

 

 1. Pliki cookies

 

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika końcowego, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

 

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 1. dopasowania zawartości witryn Serwisu do indywidualnych upodobań użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb),
 2. utrzymania sesji użytkownika Serwisu po zalogowaniu [jest to niezwykle przydatne dla użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie serwisu internetowego],
 3. tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszego Serwisu korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron),
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom i zamiłowaniom.

 

Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili jednak użytkownicy Serwisu mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu, nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Niezależnie od powyższego informujemy, że Serwis korzysta z technologii Google Analytics, zgodnie z informacją zawartą w pkt 11 poniżej.

 

 1. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

W związku z korzystaniem z Google Analytics do celu śledzenia statystyki Serwisu, jeżeli wyraziłeś zgodę na  zbieranie plików cookies, twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Google LLC posiada także certyfikat Privacy Shield.

 

 1. Jak gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych?

 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 

Administrator podejmuje także wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 1. Jak często zmieniamy niniejszy dokument?

 

Zasady Ochrony Prywatności są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Aktualna wersja dokumentu została przyjęta i obowiązuje od dnia 20.03.2019

 

 

 

Patroni medialni